Galéria / Kresby

Pobyt v Hoteli Máj v kresbách a básňach hostí

Autor kresieb: p. R. Seuß, SRN

Básničky: Martinka Trungelová z jej knižky Básne pre všetkých a iní nadšení hostia

hotel maj animmacia 01
hotel maj animmacia 03
hotel maj animmacia 04
hotel maj animmacia 05
hotel maj animmacia 06
hotel maj animmacia 07
hotel maj animmacia 08
hotel maj animmacia 09
hotel maj animmacia 10
hotel maj animmacia 11
hotel maj animmacia 12
Basen Hujer
Basne Trungelova
Top
Close