Okolie a Aktivity / Kúpele Piešťany / Minerálna voda

Kúpele Piešťany a termálna minerálna voda

Termálna minerálna voda

Mechanické účinky termálnych minerálnych vôd - viskozita, hydrostatický tlak a vztlak závisia od mernej hmotnosti vody a využívajú sa najmä pri hydrokinezioterapii. Tlak vody pôsobí ako elastická bandáž, čo pri poškodení puzdier a väzov kĺbov dodáva viac istoty pri cvičení vo vodnom prostredí. Odpor vody pri rýchlejšom pohybe prispieva k posilneniu jednotlivých svalových skupín. Vztlak vody nadľahčuje telo znížením účinku gravitácie, čo uľahčuje pohyb bez väčšej námahy. Mechanické faktory sa podieľajú i na zlepšení cievnej a lymfatickej cirkulácie.

 

Z fyzikálnych účinkov termálnych minerálnych vôd je významná najmä hypertermická reakcia organizmu. Je to odpoveď organizmu. Je to odpoveď organizmu na fyzikálne podnety (stupeň teploty, doba aplikácie a celková aplikačná plocha). Riadia ju hypotalamické termoregulačné centrá a závisí aj od iných fyziologických parametrov, ako je stavba organizmu, povrch tela, pomer veľkosti povrchu tela a hmotnosti, a tiež od aplikačnej doby. do tepelnej regulácie sa zapája hlavne:

  • nervový systém (vplyv na termoreceptory a receptory bolesti - analgézia, relaxácia, zníženie zvýšeného reflexného tonusu, pôsobenie na vegetatívny nervový systém a pod.),
  • endokrinný systém (stimulácia dráhy hypofýza - nadoblička, zvýšenie bazálneho metabolizmu, zvýšená sekrécia STH a zvýšená spotreba hormónov štítnej žľazy a pod.),
  • kardiovaskulárny systém (zvýšenie minútového objemu srdca, hyperémia kože, pôsobenie na krvný tlak a obeh a pod.),
  • respiračný systém (zrýchlenie frekvencie dýchania, zvýšenie spotreby O2 a výdaja CO2). V poslednom období niektoré práce dokázali aj účinky na
  • imunitný systém (zvýšenie aktivity lyzozomálnych enzýmov v periférnych neutrofiloch a polymorfonukleárov. Zvýšenie počtu T-Lymfocytova a cytotoxických/supresorických T-Lymfocytov.Zvýšenie fagocytárnej aktivity a fagocytárneho indexu. Zníženie imunoregulačného indexu CD4+/CD8+).

 

Z chemických účinkov termálnych minerálnych vôd je to hlavne penetrácia minerálnych častíc termálnych vôd, ktoré, ak zostávajú na koži, penetrujú aj po kúpeli. dokázalo sa, že pri vlhkej pokožke zmäkčenej termálnou vodou, minerálne častice lepšie difundujú a dosahujú hlbšie štruktúry tkaniva ako pri suchej pokožke. Pri kúpeľnej alebo pitnej liečbe a pri inhalácii sa síra dostáva do tela v podobe H2S. Do kože prenikne 8% z koncentrácie H2S v médiu, v ktorom sa pacient nachádza. Sulfidy sa desaťkrát lepšie vstrebávajú kožou ako sulfáty. Veľmi dôležité je pH prostredia - čím je kyslejšie, tým väčšie množstvo zlúčenín síry sa môže vstrebať. Dôležitá je aj teplota média a vlhkosť pokožky.

Hore

Top
Close