Beckov

D Beckov hrad jpg
beckov restaurant
beckov mapa
mapa Beckov

Vzdialenosť od Piešťan 25 km.

 

Hrad Beckov

Na ceste medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom na pravej strane nemožno prehliadnuť zrúcaninu hradu Beckov, ktorá sa vyníma na strmom, 70 metrov vysokom brale nad rovnomennou obcou. Hrad spomína už Anonymova kronika z 12. storočia a jeho existenciu potvrdil aj archeologický výskum, podľa ktorého najstaršie osídlenie hradného brala pochádza z prelomu letopočtu. Požiar, ktorý vypukol na hrade roku 1727, zničil väčšinu budov a od tej doby je opustený. Hrad je Národná kultúrna pamiatka.

http://www.visittrencin.sk/objekt/hrad-beckov

 

Beckovské hradné bralo

Chránený prírodný výtvor (od r. 1963) - vápencové bralo, výmera 1.75 ha, hojný výskyt tarice skalnej (Alyssum saxatile). Chránené územie je vyhlásené na ochranu významného geomorfologického výtvoru - brala, ktoré vystupuje z plochého dna nivy Váhu nad Novým Mestom nad Váhom. Útvar vznikol pôsobením selektívnej erózie (čiže erózie rozlíšenej vzhľadom na odlišnú odolnosť hornín) Váhu, ktorý v súčasnom geologickom období (holocéne) obnažil (denudoval) a vypreparoval kryhu odolného mezozoického vápenca, ktorá bola predtým pochovaná sedimentáciou (usadením) menej odolných hornín paleogénu (starších treťohôr). Skalná kulisa brala je vysoká až 50 m. Má význam estetický, prispieva k spestreniu krajiny. Turistický význam brala spočíva v jeho neobvyklých tvaroch a v zrúcanine hradu.

 

Múzeum

histórie hradu a obce v kúrii Ambrovec (pamiatkový objekt) otvorené od 1. mája do 15. októbra,  kontakt: 032 777 72 17

http://www.muzeum.sk/

http://www.muzeumtn.sk/

 

Za zhliadnutie stojí barokový františkánsky kostol.

Webová stránka obce Beckov: http://www.obec-beckov.sk/

Top
Close