Magna Via

ČO JE MAGNA VIA?

Pôvod názvu: Názov Magna Via je autentický názov prevzatý z latinského pomenovania nadregionálnych ciest v 12-13 stor, kde tento názov je zadokumentovaný nielen v našich historických mapách ale i v metáciach (ohraničeniach) vymedzujúcich určité územia, alebo celky. (lat. meta - hranica). Tento nazov bol použitý ako novodobý symbol veľkej transkontinentálnej cesty, ktorá spája strednú Európu s juhovýchodnou Európou a ktorá má ambíciu stať sa Európskou kultúrnou cestou.

  • turistická cesta zameraná hlavne na kultúrny a poznávací cestovný ruch,
  • trasa s legendou,
  • nový produkt cestovného ruchu, ktorého cieľom je ponúknuť turistom informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, kultúrnohistorických a prírodných pamiatkach, voľnočasových aktivitách a všetkých doplnkových službách na trase cesty Magna Via,
  • Magna Via je jedinou historickou cestou, ktorá križuje viacero iných historických a tematických ciest.

Pre viac informácií kliknite na: www.magnavia.eu

Magna Via1
Magna Via2
magna-via-hlavna-trasa
Top
Close