Systém zliav

Systém zliav

Všeobecné podmienky uplatnenia zliav

Hosť si môže uplatniť iba jednu zľavu, zľavy sa nekumulujú (ak nie je výslovne uvedené inak) Hosť musí o tom, že si bude uplatňovať zľavu, informovať ideálne UŽ PRI OBJEDNANÍ POBYTU, najneskôr však po príchode na pobyt. Zľava, o ktorej uplatnenie hosť požiada až pri platení účtu nebude akceptovaná. Nie je možné ani spätné uplatnenie zľavy po skončení pobytu a úhrade účtu.

Podmienky uplatnenia zliav na základe Vernostnej karty hosťa

Zľavu vo výške 5% hotel poskytne

- z ceny akéhokoľvek pobytu uvedeného v štandardných platných aktuálnych cenníkoch hotela: Rekreačný víkend / pobyt, Wellness víkend / pobyt, Beauty víkend, Harmónia, Seniorský pobyt, Bolestivý chrbát, Chuť Piešťan,
Kúpeľný pobyt Standard / Klasik / Optimal / Intenziv / Individual

- z dokupovaných služieb a tovarov (napr. procedúry,  nápoje v reštaurácii /  kaviarni...), ktoré si hosť nechá pripísať na hotelový účet
alebo ich platí v hotovosti

Zľavu hotel neposkytne

- z akciových pobytov, či pobytov s inou formou zvýhodnenia (napr. ubytovanie zdarma na poukaz Eurofit a pod.)
- z telefónneho účtu
- z Dane z ubytovania odvádzanej Mestu Piešťany

Top
Close