Okolie a Aktivity / Kúpele Piešťany / Bahno a jeho účinky

Kúpele Piešťany - sírne bahno

Sírne bahno

Piešťanské sírne bahno patrí medzi najkvalitnejšie a najznámejšie peloidy na svete. Je to heterogénny živý systém, ktorý sa sám udržuje v dynamickej rovnováhe. Podstatu piešťanského liečivého bahna tvorí homogenizovaný sediment Váhu, ktorý sa usadzoval v obtokovom ramene v miestach blúdivých výberov termálnej vody.

Tu sa dlhodobými chemickými a biologickými pochodmi za výdatnej pomoci termálnej vody premenil na koloidnú masu, ktorá obsahuje špeciálnu mikrobiálnu flóru - hlavne desulfurikačné baktérie (Desulfovibrio desulfuricens), ďalej bakteriálne kultúry, ktoré pre svoj metabolizmus využívajú zlúčeniny síry (Thiobacterium, Thiospirillum Pistyen Czurda), ale aj mikroorganizmy so schopnosťou produkovať metabolity s antifungálnymi účinkami.

 

Flóra sa tvorí a žije v prítomnosti termálnej vody bez prístupu vzduchu na pôvodnom mieste, ale aj po vydolovaní v dozrievacích bazénoch. Uvedené mikroorganizmy, ktoré sa v bežnej prírode vyskytujú zriedka, majú vysokú termotoleranciu. t.j. ich teplotné optimum sa pohybuje nad 60°C, a potvrdila sa aj ich halofilnosť - schopnosť rásť pri vyšších koncentráciách NaCl. Na rast týchto baktérií má výrazný stimulačný účinok najmä cysteín a tiomočovina a taktiež sulfid sodný a glutatión. Zrenie a regenerácia piešťanského sírneho bahna je v prvom rade biologickým procesom, ale podieľajú sa na ňom aj chemické interakcie medzi prítomnými zlúčeninami pri vyššej teplote.

 

Ide predovšetkým o také usmernenie kolobehu síry v bahne, ktorej donátorom je hlavne termálna voda, aby čo najrýchlejšie a najvýhodnejšie vymizla liečebne málo významná sulfátová síra, a to premenou v terapeuticky významnejšiu hydrosulfidickú, sulfidickú a jemne dispergovanú elementárnu síru. Účinnosť pochodov chemických i biochemických je doplnená ešte biosyntézou metabolitov rastlín a mikroorganizmov. Dokázalo sa, že sulfid, tiomočovina a tioglykolát sa zapájajú do metabolických procesov pri premenách síry baktériami, ktoré sa nachádzajú v piešťanskom bahne.

 

Vyzreté piešťanské sírne bahno má mazľavú, maslovitú konzistenciu, oceľovomodrú až čiernu farbu, vyniká plasticitou, tepelnou stálosťou (chladne štyrikrát pomalšie ako voda), tepelnou vodivosťou a redukčnou schopnosťou. Spolu s chemickými sú to aj tieto fyzikálne vlastnosti, ktoré robia piešťanské sírne bahno ojedinelým medzi ostatnými liečebne využívanými peloidmi na svete.

Top
Close