Okolie a Aktivity / Kúpele Piešťany / Bahno a jeho účinky

Kúpele Piešťany - sírne bahno

Sírne bahno

Piešťanské sírne bahno patrí medzi najkvalitnejšie a najznámejšie peloidy na svete. Je to heterogénny živý systém, ktorý sa sám udržuje v dynamickej rovnováhe. Podstatu piešťanského liečivého bahna tvorí homogenizovaný sediment Váhu, ktorý sa usadzoval v obtokovom ramene v miestach blúdivých výberov termálnej vody.

Tu sa dlhodobými chemickými a biologickými pochodmi za výdatnej pomoci termálnej vody premenil na koloidnú masu, ktorá obsahuje špeciálnu mikrobiálnu flóru - hlavne desulfurikačné baktérie (Desulfovibrio desulfuricens), ďalej bakteriálne kultúry, ktoré pre svoj metabolizmus využívajú zlúčeniny síry (Thiobacterium, Thiospirillum Pistyen Czurda), ale aj mikroorganizmy so schopnosťou produkovať metabolity s antifungálnymi účinkami.

 

Flóra sa tvorí a žije v prítomnosti termálnej vody bez prístupu vzduchu na pôvodnom mieste, ale aj po vydolovaní v dozrievacích bazénoch. Uvedené mikroorganizmy, ktoré sa v bežnej prírode vyskytujú zriedka, majú vysokú termotoleranciu. t.j. ich teplotné optimum sa pohybuje nad 60°C, a potvrdila sa aj ich halofilnosť - schopnosť rásť pri vyšších koncentráciách NaCl. Na rast týchto baktérií má výrazný stimulačný účinok najmä cysteín a tiomočovina a taktiež sulfid sodný a glutatión. Zrenie a regenerácia piešťanského sírneho bahna je v prvom rade biologickým procesom, ale podieľajú sa na ňom aj chemické interakcie medzi prítomnými zlúčeninami pri vyššej teplote.

 

Ide predovšetkým o také usmernenie kolobehu síry v bahne, ktorej donátorom je hlavne termálna voda, aby čo najrýchlejšie a najvýhodnejšie vymizla liečebne málo významná sulfátová síra, a to premenou v terapeuticky významnejšiu hydrosulfidickú, sulfidickú a jemne dispergovanú elementárnu síru. Účinnosť pochodov chemických i biochemických je doplnená ešte biosyntézou metabolitov rastlín a mikroorganizmov. Dokázalo sa, že sulfid, tiomočovina a tioglykolát sa zapájajú do metabolických procesov pri premenách síry baktériami, ktoré sa nachádzajú v piešťanskom bahne.

 

Vyzreté piešťanské sírne bahno má mazľavú, maslovitú konzistenciu, oceľovomodrú až čiernu farbu, vyniká plasticitou, tepelnou stálosťou (chladne štyrikrát pomalšie ako voda), tepelnou vodivosťou a redukčnou schopnosťou. Spolu s chemickými sú to aj tieto fyzikálne vlastnosti, ktoré robia piešťanské sírne bahno ojedinelým medzi ostatnými liečebne využívanými peloidmi na svete.

Forgáčová, Bydlisko: Veľké Lovce, Termín pobytu: 11.-16.3.2018

Hodnotenie: 5

Dobrý deň, pred pár dňami sme ukončili svoj päťdňový pobyt u vás. Celý čas sme boli nesmierne spokojné. Cítili sme sa ako v bavlnke. S kýmkoľvek sme sa rozprávali, od hocikoho keď sme niečo potrebovali, každý nám vo všetkom vyhovel, poradil, či pomohol. Bolo to neuveriteľné či sme sa rozprávali o svojom probléme na recepcii, v jedálni s obsluhujúcim personálom, dokonca aj s požiadavkou na kuchyňu. Moja sestra má špeciálnu diétu pretože okrem mäsa a mlieka nekonzumuje ani vajíčka. Nikdy nič nerobilo problém, dokonca aj palacinky bez vajíčka, boli veľmi dobré. Kuchárom aj obsluhujúcim patrí VEĽMIVEĽMI VEĽKÁ VĎAKA. Okrem horeuvedeného personálu sme sa pravidelne stretávali aj so zdravotnými pracovníkmi u ktorých sme absolvovali jednotlivé ozdravujúce kúry. Aj oni všetci, všetci rehabilitační pracovníci boli vynikajúci. Svoju prácu odvádzali veľmi zodpovedne, odborne a tiež s dodržiavaním časového limitu. Boli sme skutočne so všetkým výsostne spokojné. Obe sme boli učiteľky a keby sme svoju spokojnosť mali klasifikovať, tak každému jednému, s kým sme sa stretli, by sme dali jednotku s mnohomnoho hviezdičkami. Svoje poďakovanie sme chceli vyjadriť ešte počas svojho pobytu u vás, ale vo voľnom čase, ak sme neboli vonku, tak sme ďakovali za to, že na izbe máme televízor a mohli sme sledovať program, ktorý nás zaujímal. Z toho dôvodu sme to nestihli. Boli sme plne zaneprázdnené procedúrami a oddychom po nich, či programom TV. EŠTE RAZ VÁM VŠETKÝM VEĽMIVEĽMI PEKNE ĎAKUJEME. G.F.

Top
Close
Hotel Máj v Piešťanech hodnocení