Okolie a Aktivity / Piešťany a okolie / Kostolec Ducové

Ducové - Kostolec

kostolec-ducove
ducove2
kostolec
Ducove
mapa Kostolec

 

Veľkomoravský veľmožský dvorec opevnený drevenými palisádami s kostolíkom - rotundou.

 

Vzdialenosť z Piešťan 8 km. Tip na cyklovýlet. Nenáročný výstup na návršie odmenený pekným výhľadom do okolia.

 

V mladšej dobe bronzovej /1300 - 1100 rokov pred n.l./, ľud velatickej kultúry vybudoval na terase Kostolca významné hradisko. Fortifikačný systém hradiska  - mohutný val a priekopa sa na lokalite zachovali dodnes.

 

Najvýznamnejšie osídlenie Kostolca z hľadiska našich národných dejín predstavuje slovanské osídlenie z 9. - 10. stor. Vybudované opevnenie - palisáda z dubových kolov, obytné časti - zrubové domy a kostolík - rotunda sú charakterizované ako súčasť veľmožského dvorca sídla príslušníkov dvorskej aristokracie. Moderná náznaková rekonštrukcia dáva dobrý prehľad o ich umiestnení v teréne.


Miesto je dobre prístupné od cesty 507 vedúcej cez obec Ducové príjemnou 20-minútovou prechádzkou.  Po pravej strane treba hľadať smerovú tabuľu na cestu vedúcu až k opevneniu.

 

Linky, kde sa dozviete viac:

Stredoveké kostolíky na Slovensku - www.apsida.sk/c/1870/ducove-kostolec

Top
Close