Hotelové služby / Zvieratá v hoteli
cat-and-dog-pics

Pravidlá pobytu so spoločenským zvieraťom

Ubytovanie domácich spoločenských zvierat je povolené len ak hosť splní tieto podmienky:

 

 • súhlasí s úhradou príplatku za zviera podľa platného cenníka (30 € / noc) a zloženia kaucie 100 €, z ktorej si hotel zadrží poplatok v prípade nutnosti čistenia zariadenia izby pri nadmernom znečistení (30€), výmeny posteľnej bielizne nad bežný štandard (5€ jedna sada), náhradu za poškodenie zariadenia a pod. 
 • preukáže ich nezávadný zdravotný stav predložením veterinárneho preukazu a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy
 • psy musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch hotela náhubok a musia byť vedené na vôdzke
 • zabezpečí, že zvieratá nesmú odpočívať respektíve ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa na izbe ani v spoločných priestoroch. 
 • na kŕmenie nebude používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom. 
 • zvieratá nebudú obťažovať ostatných hostí napr. hlasnými zvukovými prejavmi najmä v noci
 • v  prípade akéhokoľvek poškodenia hotelového zariadenia alebo majetku iných hostí zvieraťom je ochotný uhradiť vzniknutú škodu v plnej výške 
 • V prípade, že bude zviera ponechané na hotelovej izbe, majiteľ je povinný umiestniť na dvere kartu informujúcu o prítomnosti zvieraťa na izbe. Karta Vám bude vydaná na recepcii hotela pri príchode

 

Podľa súčasných zákonov je psom (okrem vodiaceho psa) a iným zvieratám vstup zakázaný do týchto priestorov:

 

 • hotelová reštaurácia 
 • balneoterapeutické a wellnessové priestory vr. bazéna
 • zdravotnícke ordinácie
 • čakárne a iné súvisiace priestory

 

Osoba, ktorá sprevádza zviera, znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela.
V prípade porušenia pravidiel pobytu je hotel oprávnený odmietnuť poskytnutie ďalších služieb a ukončiť pobyt hosťa. 

Hosť svojim podpisom pri príchode potvrdí, že bol s týmito pravidlami oboznámený a súhlasí s nimi.  

Top
Close